Galileo Galilei

Πειραματική διερεύνηση, με «απλά» υλικά, της ταυτόχρονης ελεύθερης πτώσης δύο διαφορετικών σωμάτων από ίδιο ύψος  (για τη Γενική & την Ειδική Αγωγή).

Νικόλαος Νεράντζης – Φυσικός ΠΕ04.01 (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας & Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Σερρών)

Σωτήρης Μανδηλιώτης – Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών

small

GoLab Teachers’ Contest 2015 here.

Μία συμμετοχή(**) στον “8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πειραμάτων του ΕΚΦΕ Αιγάλεω” (δείτε εδώ το pdf)

Για τη μελέτη της ελεύθερης πτώσης έχουν αναπτυχθεί και κατασκεπαστεί  πειραματικές διατάξεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ και ρομποτικών εφαρμογών (π.χ. Arduino), όπως  η δραστηριότατα του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και η δραστηριότατα του ΕΚΦΕ Πρέβεζας. Έχουν επίσης αναπτυχθεί και πρωτότυπες “προχωρημένες” ασκήσες/εφαρμογές δείτε εδώ την άσκηση “Ράβδος & Σφαιρίδιο” του συναδέλφου Μιχαήλ Μιχαήλ.

Αρχικά κι αυτή η δραστηριότητα (ως ιδέα την Άνοιξη του 2013) ξεκίνησε με μία πιο «περίπλοκη» διάταξη με την «εμπλοκή» του ηλεκτρομαγνητισμού…

20140802_005634 - Copy

…τελικά όμως επιλέχθηκε η  διδακτική πρόταση να χρησιμοποιήσει μία «απλούστερη» διάταξη, ώστε να διερευνηθεί το εάν τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα ή ετερόχρονα στο έδαφος, με τη χρήση απλών υλικών μέσω μιας ανοικτής διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης (οpen inquiry). H πειραματική συσκευή που φαίνεται στην παρακάτω αφίσα αποτελεί μία καλή επιλογή ώστε και μαθητές μα αναπηρία ή/και ΕΕΑ να εμπλακούν διδακτικά, δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο αυτό καθαυτό.

blue-falling-odj-01

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας «απαιτείται» η χρήση φωτογραφικών μηχανών ή/και smartphone ή/και βιντεοκάμερας ή/και tablet καθώς και λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφίας και video.  Στο πείραμα αυτό εμπλέκονται και έννοιες της φυσικής όπως πεδίο, ισχύς του πεδίου, βαρύτητα, (https://4myfiles.wordpress.com/2013/09/04/pedio/)  οι οποίες πάντοτε κινούν την περιέργεια των μαθητών προσδίδοντας έτσι εσωτερικά κίνητρα για την εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Όσον αφορά στο πείραμα του Γαλιλαίου της ρίψης σφαιρών από τον πύργο της Πίζας έχει χυθεί πολύ μελάνι για τον εάν πραγματοποιήθηκε και σε ποιο πλαίσιο. Ο Γαλιλαίος μπορεί να μην αναφέρει σε κάποιο γραπτό του ένα τέτοιο πείραμα, αναφέρει όμως το σχετικό νοητικό πείραμα. Το παρουσιάζουμε εδώ στην «παραλλαγή» που παρουσιάστηκε στους μαθητές της Β’ τάξης του Τμήμα Ένταξης 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης (2013-14) μέσω της παρακάτω αφίσας.

g.vs.a5{ONLY}_13

Έγινε χρήση της πλατφόρμας Graasp και του Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School (GoLab), για την κατασκευή ενός πολύγλωσσου, Inquiry Learning Space (ILS) του μαθήματος. Επιπλέον, το εικονικό εργαστήριο, για την Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, έρχεται προς επίρρωσιν των διδακτικών επιλογών (επίδειξη, έρευνα ή αξιολόγηση). Για το ILS κάντε κλίκ εδώ:

                 >>>>>>      http://goo.gl/PCTe2Q      <<<<<<

Κάνοντας ‘κλικ’ στην ιστοσελίδα του ILS ζητείται η εισαγωγή nickname. Μπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε  nickname  (π.χ. kf, 1234, Kostas, … ) και κάνοντας ‘κλικ’ στο Go! οδηγούμαστε στο ΙLS με τίτλο Falling Objects.

233

Υλικό (Φωτο + Βίνεο) (κάντε κλικ επάνω στις εικόνες)

>> 2013

all - Copy

>> 2014a

001

>> 2014b

20141008_101417b

Παρατηρήσεις

>> Προτείνεται «ισχυρά» η χρήση διαδραστικού πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το «ελεύθερο λογισμικό» Sankore.

>> Για την επεξεργασία των video μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Tracker. (Σε αυτό το link θα βρείτε ένα βιβλιαράκι με 15 πειραματικές ασκήσεις με χρήση του λογισμικού ανάλυσης βίντεο Tracker, από τον Βασίλη Νούση, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηγουμενίτσας)

>> Από τις πρώτες κιόλας «δοκιμές» καταδείχθηκε πως η ταυτόχρονη πτώση δύο σωμάτων δεν είναι κάτι το δεδομένο! Έτσι πρέπει να αναδειχθούν έννοιες όπως «σφάλμα», «αντίσταση αέρα», «πολυπαραγοντικά φαινόμενα», «μοντέλο = απλοποίηση» κ.λπ. και να αναπτυχθούν/καταστρωθούν κι άλλες διερευνήσεις.

>> Αναπόδραστα καί η παρούσα πρόταση διδασκαλίας, κατατάσσεται στις λεγόμενες ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Σε μία κοινωνία όπου οι νέες τεχνολογίες «επιθετικά» καταλαμβάνουν «χώρο» σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι δεξιότητες που είναι συνυφασμένες με την εφαρμογή και την κατανόηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των «έξυπνων» συσκευών και των εικονικών εργαστηρίων πρέπει να «ενδυναμωθούν» και να «καταλάβουν» τον χώρο που τους αναλογεί. Στα πλαίσια της παρούσας πρότασης μπορούν να χρησιμοποιηθεί και υλικό λ.χ. από το ΜΕΤΑβιβλίο, από το φωτόδεντρο/photodentro, από το PhET  ή το Interactive Physics, το Youtube ή από το αρχείο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

>> για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εξαρτάται ισχυρά (θετικά ή αρνητικά) από τις δεξιότητες των μαθητών των ειδικών δομών.

>>  η παρούσα πρόταση διδασκαλίας μπορεί να καταταχθεί και στις λεγόμενες προτάσεις Β.Υ.Ο.D. (φέρε-τη-δική-σου-συσκευή) οι οποίες «κερδίζουν χώρο» καί στην εκπαίδευση – δες  εδώ κι εδώ).

>> Στα τμήματα της Ειδική Αγωγή όπου αριθμούν μικρό μαθητικό πληθυσμό σχηματίζονται μία, δύο ή (σε ειδικές περιπτώσεις) τρείς ομάδες. Εν γένει, οι ομάδες σε μία σχολική τάξη, μπορούν να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις και τις ανάγκες των μαθητών, μπορούν να καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή από την ακόλουθη, και προτεινόμενη, τυχαία μέθοδο: κατά τη είσοδο των μαθητών στην τάξη, ο διδάσκων, βρισκόμενος στην πόρτα, μοιράζει κάρτες με τους αριθμούς [1], [2], [3] ……. και οι μαθητές οδηγούνται στον αντίστοιχο πάγκο εργασία όπου και βρίσκεται ταμπέλα [Ομάδα 1] , [Ομάδα 2], [Ομάδα 3] …….

123

>>  Για την «αρχική» και «τελική» καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών (π.χ. για τον Spiderman) επιλέχθηκε η χρήση μιας google form καθώς η ασύρματη καταγραφή απαντήσεων των μαθητών σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (δείτε εδώ κι εδώ) αξιοποιώντας είτε με εφαρμογές Socrative 2.0, Socrative Teacher & Student και Classroom Clicker – EnClicker [στο https://play.google.com] είτε ‘κλίκερς’, δεν είναι «αυτονόητη». Η δραστηριότητα αυτή ευνοεί την ενεργό μάθηση και «συνδυάζεται επιτυχώς» με τη λεγόμενη «διδασκαλία  μεταξύ  ομότιμων» (peer instruction) στοχεύοντας στη μεγιστοποίησης την εμπλοκής των μαθητών και της εμπέδωσης, σε μεγαλύτερο βαθμό, των εννοιών.

>> Οι ιδέα των κόμικς στις Φυσικές Επιστήμες προέρχεται από το βιβλίο του James Kakalios: The Physics of Superheros (δες

>> Για την πιο εύκολη, «εύστοχη» και γρήγορη πληκτρολόγηση μακροσκελούς ηλεκτρονικής διεύθυνσης χρησιμοποιώ τον… «Προκρούστη» των ηλεκτρονικών διευθύνσεων http://goo.gl/

>> Σημαντική Σημείωση: Οι όποιες εναλλακτικές/προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών αναδειχθούν κατά τη φάση της Εννοιολό, δέν αποτελούν παρανοήσεις που οφείλονται σε «κακή» ή ελλιπή πληροφόρηση αλλά, αντιθέτως, έχουν δημιουργηθεί από τα δικά τους ερμηνευτικά σχήματα (νοητικές αναπαραστάσεις) για αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Άρα, δέν αντιμετωπίζονται ως λάθη, αλλά ως αντιλήψεις που καλούμαστε – με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών – να τροποποιήσουμε, να αναμορφώ-σουμε και να εναρμονίσουμε με την «τρέχουσα» επιστημονικά ορθή γνώση (ή την «επίσημη» σχολική εκδοχή) μέσω της διδακτικής διαδικασίας. (δες Βιβλιογραφία – Ν. Παπασταματίου)

>> Εναλλακτικά (του ΙLS) “κατεβάστε” το Φύλλο Εργασίας.

Πλήρη Βιβλιογραφικά Στοιχεία εδώ

Διδακτικοί Στόχοι (Αναθεωρημένη Ταξινομία Bloom) εδώ

Ευχαριστίες  (**)

Η παρούσα διδακτική πρόταση και συμμετοχή «πήρε σάρκα και οστά» κατά τη σχολική χρονιά 2013-14 με την υποστήριξη του Υπεύθυνου ΕΚΦΕ Σερρών Σωτήρη Μανδηλιώτη, των Συμβούλων Αικ. Μπεζεργιαννίδου (Σύμβουλος ΠΕ04) & Κων/νας Πηλείδου (Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Εκπ/κης Περ.), με την άμεση αποδοχή συναδέλφων όπως η Suzana Delic (Primary subject teacher & ICT teacher, Primary school Horvati, Zagreb, Croatia) και την ενθουσιώδη συμμετοχή των μαθητών μας.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή A.A. (Anjo) Anjewierden για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για την τη δημιουργία ενός EDT με τις παραμέτρους που ζητήσαμε και τον Αdrian Ηolzer για τη συνεχή υποστήριξη σε θέματα Graasp.

* * *

short-link: http://wp.me/s3oRiZ-gal

* * *

δείτε επίσης εδώ  κι εδώ  http://wp.me/p3oRiZ-e9

000-all-tee

Advertisement

5 thoughts on “Galileo Galilei

  1. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το βραβείο στη στο διαγωνισμό! Θα φροντίσω να ενημερώνομαι.

    • ΤΗΑΝΧ για τα “συγχαρητήρια” αλλά …δυστυχώς δεν διακριθήκαμε!
      Η εμπειρία ήταν πολύ καλή και όλες οι συμμετοχές πολύ πολύ ενδιαφέρουσες και επιστρέψαμε σαφώς …σοφότεροι!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s